Best AgersLighthouses– Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Best AgersLighthouses– Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań międzypokoleniowego transferu wiedzy w zakresie intermentoringu oraz mentoringu zewnętrznego w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompetencji, wiedzy i doświadczenia osób w wieku niemobilnym i poprodukcyjnym. W ramach aktywności przewidzianych w projekcie wyróżnia się: • analizę sytuacji wybranych przedsiębiorstw w obszarze zarządzania wiekiem, w tym pozycji starszych pracowników; • identyfikację czynników umożliwiających zatrzymanie kluczowych pracowników i ich wiedzy w organizacji dłużej, aniżeli pierwotnie planowano (w tym także po przekroczeniu przez niektórych pracowników wieku emerytalnego), • testowanie metod międzypokoleniowego transferu wiedzy (coaching, mentoring, intermentoring), • ocenę skuteczności testowanych metod. Rolą Politechniki Gdańskiej, jako partnera Projektu będzie udział w opracowaniu i doborze metod analizy przedsiębiorstw pod kątem zarządzania wiekiem, interpretacja uzyskanych wyników, opracowanie rekomendacji w zakresie metod międzypokoleniowego transferu wiedzy dla poszczególnych przedsiębiorstw (uczestników projektu), a także opracowanie metodyki ewaluacji skuteczności wykorzystywanych metod oraz sporządzenie ostatecznych rekomendacji dla działań tego typu podejmowanych w przedsiębiorstwach.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Best Agers Lighthouses
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Porozumienie:
#107 z dnia 2013-04-22
Okres realizacji:
2012-12-01 - 2014-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Anita Richert-Kaźmierska
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (Dania)
Wartość projektu:
1 650 974.98 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy