The metabolomic and genetic characteristics of E.coli strains as a trigger of urosepsis - Project - Bridge of Knowledge

Search

The metabolomic and genetic characteristics of E.coli strains as a trigger of urosepsis

Infekcje dróg moczowych należą do najczęstszych chorób zakaźnych na całym świecie. Czynnikiem etiologicznym jest najczęściej Escherichia coli. Kolonizacja nerki i uszkodzenie tkanek gospodarza zwiększa ryzyko bakteriemii / posocznicy (urosepsa). Aby zmniejszyć śmiertelność z powodu urosepsy potrzebne jest optymalne interdyscyplinarne podejście łączące intensywną terapię, terapię przeciwinfekcyjną i urologię oraz wiedzę o patogenezie UTI. Może to ułatwić opracowanie procedur diagnostycznych i obrazowanie choroby. W projekcie badawczym zostanie uwzględniona analiza genetyczna szczepów E.coli (typowanie genetyczne szczepów, profile czynników wirulencji, przynależność do grupy filogenetycznej), ekspresja wybranych genów bakteryjnych związanych z wirulencją oraz profile metabolomiczne bakterii. Celem głównym projektu będzie weryfikacja hipotezy badawczej o występowaniu zależności pomiędzy profilem metabolomicznym bakterii, bakteryjnymi czynnikami wirulencji, profilem biochemicznym pacjenta a rozwojem tej choroby. Zostaną porównane wyniki tych analiz w celu wyselekcjonowania zmiennych przejawiających wzajemne korelacje istotne z punktu widzenia rozwoju urosepsy w przebiegu UTI o etiologii E. coli.

Details

Project's acronym:
urosepsa
Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2018/29/B/NZ7/02489 z dnia 2019-02-06
Realisation period:
2019-02-06 - 2022-02-05
Research team leader:
dr hab. Beata Krawczyk
Team members:
Realised in:
Department of Microbiology
External institutions
participating in project:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Poland)
Project's value:
1 872 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 274 times