Characteriscics of phospholipids oxidation products and determination of toxicity and ability of oxidized phospholipids and products of their digestion to induce cellular oxidative stress in model lines of gastrointestinal cells - Project - MOST Wiedzy

Search

Characteriscics of phospholipids oxidation products and determination of toxicity and ability of oxidized phospholipids and products of their digestion to induce cellular oxidative stress in model lines of gastrointestinal cells

Celem naukowym projektu jest charakterystyka produktów termicznego utlenienia oraz enzymatycznej hydrolizy mieszaniny fosfolipidów wyizolowanych z żółtka jaja kurzego, stanowiącego bogate źródło tych związków dostarczanych do organizmu z pożywieniem. W dalszej części badań planuje się określenie toksyczność oraz potencjalnej zdolności do indukcji stresu oksydacyjnego utlenionych fosfolipidów i produktów ich hydrolizy w liniach ludzkich komórek nowotworowych jelita grubego Caco-2 i HT29, stanowiących model tkanki narażonej na bezpośredni kontakt z produktami utlenienia lipidów. Prowadzone w ramach projektu badania umożliwią prześledzenie zmian zachodzących w strukturach komórkowych w wyniku działania egzogennych pochodnych fosfolipidów, obejmujących uszkodzenia DNA oraz utlenienie białek i lipidów. Możliwe będzie stwierdzenie, czy toksyczne działanie egzogennych produktów utlenienia fosfolipidów zaabsorbowanych przez komórki przewodu pokarmowego może prowadzić do selektywnej modyfikacji jedynie komórkowego lipidomu lub stymulacji ogólnokomórkowego stresu oksydacyjnego wywołującego zmiany także w strukturze DNA i białek. Ostatnim celem proponowanego projektu będzie zaadaptowanie technik analitycznych zastosowanych w analizie produktów utlenienia fosfolipidów żółtka jaja, w celu scharakteryzowania utlenionych fosfolipidów wyizolowanych z komórek Caco-2 i HT29 poddanych działaniu prooksydantów, jako potencjalnych biomarkerów komórkowego stresu oksydacyjnego.

Details

Project's acronym:
LipidOx
Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2016/23/N/NZ9/02224 UMO-2016/23/N/NZ9/02224 z dnia 2017-09-08
Realisation period:
2017-09-08 - 2020-09-07
Project manager:
mgr inż. Karol Parchem
Realised in:
Faculty of Chemistry
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2019

seen 54 times