e-Doświadczenia w fizyce (e-Doświadczenia) - Project - MOST Wiedzy

Search

e-Doświadczenia w fizyce (e-Doświadczenia)

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach technicznych, poprzez stworzenie innowacyjnych narzędzi (tzw. e-Doświadczeń), wspierających proces dydaktyczny w tych szkołach. Przygotowany zostanie szereg wirtualnych e-Doświadczeń, wpisujących się w podstawę programową przedmiotu fizyka. Innnowacyjne e-Doświadczenia pomogą uczniom zrozumieć zjawiska i modele fizyczne i rozbudzą w nich ciekawość naukowo-techniczną.

Details

Financial Program Name:
Kapitał Ludzki
Agreement:
UDA.POKL.03.03.04-00-065/10-00 z dnia 2011-11-24
Realisation period:
2010-07-01 - 2014-04-30
Project manager:
dr inż. Paweł Syty
Realised in:
Faculty of Applied Physics and Mathematics
External institutions
participating in project:
  • Young Digital Planet (Poland)
Project's value:
4 280 887.64 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 142 times