Graph modeling of search processes - Project - MOST Wiedzy

Search

Graph modeling of search processes

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych badań prowadzonych w Katedrze Algorytmów i Modelowania systemów i dotyczy w szczególności algorytmów grafowych, klasycznych i rozproszonych. Dwa główne wątki badawcze podjęte w projekcie to modele odpytywania struktur grafowych oraz problematyka mobilnych agentów w sieciach rozproszonych. Projekt jest narzędziem rozwoju zespołu naukowego kierownika oraz narzędziem wspierania międzynarodowej współpracy KAiMS.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2018/31/B/ST6/00820 z dnia 2019-06-28
Realisation period:
2019-06-28 - 2022-06-27
Project manager:
dr hab. inż. Dariusz Dereniowski
Realised in:
Department of Algorithms and Systems Modelling
Project's value:
480 200.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 98 times