Identyfikacja i ocena mierzalnych parametrów dotyczących wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym - Project - MOST Wiedzy

Search

Identyfikacja i ocena mierzalnych parametrów dotyczących wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym

Planowane działanie naukowe przewidziane do realizacji to zagraniczny staż badawczy u Assoc. Prof. Dr. Ute Besenecker, w Division of Lighting Design, KTH School of Architecture w Szwecji. Staż będzie trwał około 6 tygodni i został zaplanowany jako dwa odrębne wyjazdy (lato/zima), ze względu na długość dnia wynikającą z pór roku, która zgodnie z posiadaną dostępną wiedzą, będzie miała znaczący wpływ na wyniki badań. Podczas stażu zaplanowane będą wstępne pilotażowe badania testujące protokół badawczy przyszłych badań, które weryfikować będą postawione hipotezy badawcze oraz wstępną analizę zarejestrowanych danych. Planowany staż badawczy ma na celu zdobycie nowej wiedzy dotyczącej metodologii badań, tj. poszerzenie warsztatu badawczego z zakresu wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym. Ponadto pozyskanie i wykorzystanie nowych informacji dotyczących istniejących i nowych oświetleniowych parametrów mierzalnych oraz zastosowania narzędzi pomiarowych.

Details

Project's funding:
MINIATURA
Agreement:
DEC-2020/04/X/NZ7/00307 z dnia 2020-10-01
Realisation period:
2020-10-16 - 2022-07-16
Project manager:
dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska
Realised in:
Department of Urban Architecture and Waterscapes
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times