Intensification of heat exchange in two-phase thermosyphon equipped with minigap evaporator - Project - Bridge of Knowledge

Search

Intensification of heat exchange in two-phase thermosyphon equipped with minigap evaporator

Planowane jest przeprowadzenie kompleksowych badań eksperymentalnych i teoretycznych intensyfikacji wymiany ciepła podczas wrzenia w przepływie przez miniszczelinę (o szerokości 100mm i grubości nie większej, niż 3mm) w połączeniu z badaniami obiegu termosyfonowego, zapewniającego naturalną cyrkulację czynnika, dla którego w.wym. miniszczelina stanowić będzie parownik. Ciepło do miniszczeliny doprowadzane będzie radiacyjnie. Parametry przepływu, takie jak rozkład temperatury ścianki, strumień masy, gęstość strumienia ciepła, stopień suchości, spadek ciśnienia i przestrzenna orientacja miniszczeliny będą badane dla różnych form przepływu. W ten sposób planuje się uzyskać dane na temat wymiany ciepła, spadku ciśnienia oraz sprawności i stabilności pracy termosyfonu dla kilku wariantów intensyfikacji oraz dla wariantu referencyjnego (ścianka technicznie gładka). Planuje się zbadanie kilku płynów roboczych, szczególnie tych, które są możliwe do zastosowania w układach ORC. Zebrane dane doświadczalne posłużą weryfikacji korelacji od wielu lat rozwijanej w zespole badawczym oraz do jej ewentualnej modyfikacji. Wszystkie te działania będą połączone z dokładną wizualizacją, mającą na celu rozpoznanie struktur wrzenia, mechanizmów wpływających na pracę obiegu i zaobserwowanie ewentualnych zjawisk towarzyszących. Proponowane badania przyczynią się do lepszego poznania zagadnień podstawowych, związanych z działaniem układów odpowiadających na rosnące potrzeby mikroelektroniki oraz energetyki (kogeneracja rozproszona, mikrowymienniki ciepła wykorzystujące przepływy dwufazowe, ORC). Stworzenie dokładnych modeli obliczeniowych ułatwi w przyszłości efektywne projektowanie tego rodzaju systemów a rozpoznanie właściwości nowych płynów roboczych ułatwi ich późniejszy dobór do konkretnych aplikacji. Jest to pilna potrzeba, ze względu na wycofanie z eksploatacji "klasycznych" czynników roboczych o dobrze rozpoznanych właściwościach. W tych aspektach wnioskodawca ma nadzieję przyczynić się do rozwoju nauki i, pośrednio, do przyszłego rozwoju technologii. Ponadto realizacja projektu znacznie zwiększy kompetencje kierownika oraz wykonawców, będzie stanowić podstawę ich rozwoju naukowego a także posłuży edukacji poprzez realizację prac dyplomowych i - w przyszłości - ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem stanowiska, które po zakończeniu badań zasili bazę aparaturową jednostki wnioskującej.

Details

Financial Program Name:
SONATA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2015/19/D/ST8/03201 z dnia 2016-10-17
Realisation period:
2016-10-17 - 2020-04-16
Project manager:
dr hab. inż. Michał Klugmann
Realised in:
Department of Energy and Industrial Apparatus
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 4

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2020

Year 2019

Year 2018

seen 337 times