Soft Skills of Future e-World Employee - Project - MOST Wiedzy

Search

Soft Skills of Future e-World Employee

Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań pomiędzy partnerami z Polski oraz Norwegii polegających na umacnianiu dotychczasowych kontaktów, a także nawiązywaniu nowych. Ponadto, wymiana doświadczeń w zakresie ubiegania się o środki zewnętrzne na badania naukowe (poszukiwanie i wybór źródeł finansowania, planowanie projektów, sporządzanie wniosków projektowych) oraz obsługi projektów badawczych (administrowanie projektem, sprawozdawczość z realizacji projektu). W rezultacie, ww. działania prowadzić mają do stworzenia wspólnych, polsko-norweskich propozycji wniosków aplikacyjnych do programów międzynarodowych (Horyzont 2020, The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020). Wnioski projektowe dotyczyć będą problemu identyfikacji i charakterystyki kluczowych kompetencji miękkich pracowników przyszłości, których posiadanie będzie niezbędne by osiągnąć sukces na rynku pracy, biorąc pod uwagę m.in. zmianę charakteru pracy i upowszechnianie się jej niestandardowych form jako rezultatu coraz szerszego wykorzystywania Internetu w pracy zawodowej oraz rozwoju nowych technologii.

Details

Project's acronym:
SSFe-WE
Project's funding:
Polsko-Norweski Fundusz Współpracy Dwustronnej
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr Michał Tomasz Tomczak
Realised in:
Department of Social Sciences and Philosophy
External institutions
participating in project:
  • Western Norway University of Applied Sciences (Norway)
Project's value:
10 753.25 PLN
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times