Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych - Project - Bridge of Knowledge

Search

Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych

Na bazie dostępnej wiedzy Politechnika Gdańska opracuje pilotażowy komponent rekomendacji polepszający zarządzanie chmurą obliczeniową. Wymaga to wprowadzenia nowych modeli usług realizowanych w chmurze oraz węzła chmury, budowy oryginalnych algorytmów estymacji obciążenia węzłów, klasyfikacji usług oraz kalibracji modeli dla nowych klas usług. Do przetestowania komponentu zostanie wykorzystane laboratorium inteligentnej chmury przygotowane przez firmę Intel Technology Poland. Firma ta w oparciu o wyniki PG wytworzy produkt komercyjny oraz przygotuje nową innowacyjną technologię rozwoju chmur inteligentnych. Zakłada się rozprowadzanie produktu w postaci paczki programowej. Produkt przyczyni się do zwiększenia efektywności funkcjonowania chmur inteligentnych przez obsługę większej liczby użytkowników przy tych samych zasobach sprzętowych przy niższym poziomie zużycia energii.

Details

Project's acronym:
KRICO
Financial Program Name:
INNOTECH
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
z dnia 2014-06-10
Realisation period:
2014-05-01 - 2017-04-30
Project manager:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
External institutions
participating in project:
  • Intel Technology Poland sp. z o. o. (Poland)
Project's value:
5 045 735.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 115 times