Nowatorskie metody ksztalcenia specjalistow w zakresie zastosowan technologii informacyjnych - Project - Bridge of Knowledge

Search

Nowatorskie metody ksztalcenia specjalistow w zakresie zastosowan technologii informacyjnych

Projekt opracuje i wdroży nowe metody kształcenia na studiach niestacjonarnych 2 st. (magisterskich) obejmujące: - tryb edukacji zdalnej (2 przedmioty) - j. angielski - przedmiot z zakresu infoetyki przeprowadzony przez wykładowców z UE (2 osoby, W. Brytania) dla grupy słuchaczy rekrutowanych z woj. pomorskiego

Details

Financial Program Name:
Kapitał Ludzki
Organization:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Agreement:
UDA-POKL.09.03.00-22-025/08-00 z dnia 2008-12-22
Realisation period:
2008-09-15 - 2010-09-14
Project manager:
dr inż. Agata Kołakowska
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
External institutions
participating in project:
  • Baltycka Agencja Rozwoju Regionalnego (Poland)
Project's value:
997 871.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 95 times