Nowatorskie metody ksztalcenia specjalistow w zakresie zastosowan technologii informacyjnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowatorskie metody ksztalcenia specjalistow w zakresie zastosowan technologii informacyjnych

Projekt opracuje i wdroży nowe metody kształcenia na studiach niestacjonarnych 2 st. (magisterskich) obejmujące: - tryb edukacji zdalnej (2 przedmioty) - j. angielski - przedmiot z zakresu infoetyki przeprowadzony przez wykładowców z UE (2 osoby, W. Brytania) dla grupy słuchaczy rekrutowanych z woj. pomorskiego

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
UDA-POKL.09.03.00-22-025/08-00 z dnia 2008-12-22
Okres realizacji:
2008-09-15 - 2010-09-14
Kierownik projektu:
dr inż. Agata Kołakowska
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Baltycka Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska)
Wartość projektu:
997 871.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy