New diagnostic tests for the detection of anti-Toxoplasma gondii antibodies in animal serum samples based on recombinant chimeric proteins - Project - MOST Wiedzy

Search

New diagnostic tests for the detection of anti-Toxoplasma gondii antibodies in animal serum samples based on recombinant chimeric proteins

Celem projektu jest otrzymanie rekombinantowych białek chimerycznych Toxoplasma gondii złożonych z trzech lub czterech fragmentów immunodominujących różnych antygenów pasożyta. Następnie białka te zostaną ocenione pod kątem potencjalnego zastosowania w pośrednich testach IgG ELISA do wykrywania swoistych przeciwciał antytoksoplazmowych zwartych w surowicach od różnych gatunków zwierząt hodowlanych (np. kozy, owce, konie, świnie). W kolejnym etapie projektu białka charakteryzujące się największym potencjałem immunodiagnostycznym zostaną wykorzystane do opracowania testu aglutynacyjnego w którym ww. preparaty białkowe będą wykorzystywane do immobilizacji na polistyrenowych kuleczkach lateksowych. Kolejnym etapem badań będzie zwalidowanie nowo opracowanych testów diagnostycznych z dostępnymi na rynku testami komercyjnymi opartymi na całkowitym lizacie pasożyta. Efektem końcowym realizacji niniejszego projektu grantowego ma być opracowanie nowych testów diagnostycznych do wykrywania pasożyta Toxoplasma gondii w surowicach zwierząt hodowlanych, których produkcja będzie zdecydowanie niższa niż dostępnych obecnie na rynku.

Details

Project's acronym:
TOXODIAG
Project's funding:
LIDER
Agreement:
LIDER/34/0188/L-10/18/NCBR/2019 z dnia 2019-10-19
Realisation period:
2020-01-01 - 2022-12-31
Project manager:
dr inż. Bartłomiej Ferra
Realised in:
Department of Microbiology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times