Study of immunogenic and immunoprotective activity of DNA vaccines encoding multiantigenic chimeric and fusion proteins of Toxoplasma gondii - Project - Bridge of Knowledge

Search

Study of immunogenic and immunoprotective activity of DNA vaccines encoding multiantigenic chimeric and fusion proteins of Toxoplasma gondii

Celem projektu jest otrzymanie rekombinantowych plazmidów kodujących wieloantygenowe białka chimeryczne i fuzyjne Toxoplasma gondii i określenie ich właściwości immunogennych oraz ochronnych z użyciem powszechnie uznanego modelu, doświadczalnej toksoplazmozy u myszy laboratoryjnych chowu wsobnego, które charakteryzują się ściśle zdefiniowaną wrodzoną odpornością na infekcję T. gondii. Wstępna użyteczność uzyskanych preparatów białek chimerycznych i fuzyjnych zostanie oceniona przez reakcję z surowicami ludzi i zwierząt (badanie, czy otrzymane w ssaczym systemie ekspresyjnym białka są rozpoznawane przez swoiste surowicze przeciwciała, tak samo jak naturalne homologiczne antygeny). Uzyskane plazmidy rekombinantowe oraz wybrane preparaty zsyntetyzowanych białek chimerycznych oraz fuzyjnych będą poddane dalszej szczegółowej ocenie pod kątem ich przydatności jako szczepionki DNA lub podjednostkowe szczepionki białkowe. Określona zostanie ich aktywność immunogenna, czyli zdolność wzbudzania swoistej odporności u myszy laboratoryjnych o zróżnicowanej naturalnej podatności na toksoplazmozę. Wykładnikami wytworzonej swoistej odporności humoralnej są przeciwciała w osoczu. Ich profil czyli relacja przeciwciał klasy IgG1/IgG2 będzie wstępnym wskaźnikiem, czy wytworzona odporność może mieć charakter ochronny. Ponieważ wiodącą rolę w eliminacji pasożyta odgrywa odporność komórkowa, zbadana zostanie reakcja proliferacji kluczowych komórek odporności czyli limfocytów, ich fenotyp (powierzchniowe markery) oraz wytwarzane cytokiny, na czele z główną ochronną cytokiną, interferonem gamma. Finalnym i rozstrzygającym badaniem będzie sprawdzenie, czy wytworzona po szczepieniu antygenami chimerycznymi odporność chroni żywicieli przez rozwojem toksoplazmozy ostrej lub przewlekłej oraz ich odległych następstw. Prawidłowe wytypowanie immunodominujących fragmentów ważnych biologicznie białek T. gondii i wykazanie ich immunoprotekcyjnej roli stanowi pierwszy etap opracowania nowej, skutecznej szczepionki przeciw toksoplazmozie.

Details

Financial Program Name:
SONATA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2018/31/D/NZ6/02839 z dnia 2019-07-01
Realisation period:
2019-07-01 - 2022-06-30
Project manager:
dr inż. Bartłomiej Ferra
Team members:
Realised in:
Department of Microbiology
External institutions
participating in project:
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Immunoparazytologii (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 291 times