Ocena aktywności immunogennej i immunoprotekcyjnej szczepionek DNA kodujących wieloantygenowe białka chimeryczne i fuzyjne Toxoplasma gondii - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena aktywności immunogennej i immunoprotekcyjnej szczepionek DNA kodujących wieloantygenowe białka chimeryczne i fuzyjne Toxoplasma gondii

Celem projektu jest otrzymanie rekombinantowych plazmidów kodujących wieloantygenowe białka chimeryczne i fuzyjne Toxoplasma gondii i określenie ich właściwości immunogennych oraz ochronnych z użyciem powszechnie uznanego modelu, doświadczalnej toksoplazmozy u myszy laboratoryjnych chowu wsobnego, które charakteryzują się ściśle zdefiniowaną wrodzoną odpornością na infekcję T. gondii. Wstępna użyteczność uzyskanych preparatów białek chimerycznych i fuzyjnych zostanie oceniona przez reakcję z surowicami ludzi i zwierząt (badanie, czy otrzymane w ssaczym systemie ekspresyjnym białka są rozpoznawane przez swoiste surowicze przeciwciała, tak samo jak naturalne homologiczne antygeny). Uzyskane plazmidy rekombinantowe oraz wybrane preparaty zsyntetyzowanych białek chimerycznych oraz fuzyjnych będą poddane dalszej szczegółowej ocenie pod kątem ich przydatności jako szczepionki DNA lub podjednostkowe szczepionki białkowe. Określona zostanie ich aktywność immunogenna, czyli zdolność wzbudzania swoistej odporności u myszy laboratoryjnych o zróżnicowanej naturalnej podatności na toksoplazmozę. Wykładnikami wytworzonej swoistej odporności humoralnej są przeciwciała w osoczu. Ich profil czyli relacja przeciwciał klasy IgG1/IgG2 będzie wstępnym wskaźnikiem, czy wytworzona odporność może mieć charakter ochronny. Ponieważ wiodącą rolę w eliminacji pasożyta odgrywa odporność komórkowa, zbadana zostanie reakcja proliferacji kluczowych komórek odporności czyli limfocytów, ich fenotyp (powierzchniowe markery) oraz wytwarzane cytokiny, na czele z główną ochronną cytokiną, interferonem gamma. Finalnym i rozstrzygającym badaniem będzie sprawdzenie, czy wytworzona po szczepieniu antygenami chimerycznymi odporność chroni żywicieli przez rozwojem toksoplazmozy ostrej lub przewlekłej oraz ich odległych następstw. Prawidłowe wytypowanie immunodominujących fragmentów ważnych biologicznie białek T. gondii i wykazanie ich immunoprotekcyjnej roli stanowi pierwszy etap opracowania nowej, skutecznej szczepionki przeciw toksoplazmozie.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/31/D/NZ6/02839 z dnia 2019-07-01
Okres realizacji:
2019-07-01 - 2022-06-30
Kierownik projektu:
dr inż. Bartłomiej Ferra
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Immunoparazytologii (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 286 razy