Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania konstrukcyjnych elementów drewnianych i murowych. - Project - MOST Wiedzy

Search

Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania konstrukcyjnych elementów drewnianych i murowych.

Celem projektu jest ocena metod obrazowania tomograficznego opartego o propagację fal ultradźwiękowych w elementach konstrukcyjnych. Badania przeprowadzone zostaną na drewnianych belkach oraz kolumnach murowych. Analizie poddany zostanie wpływ geometrii przekroju oraz występowania wilgoci na zjawisko przejścia fali w danym elemencie. Ocenie podlegać będzie prędkość propagacji fali oraz ścieżka jej przejścia w badanym przekroju. Uzyskane wyniki posłużą do wykonania przekrojowych obrazów tomografii transmisyjnej. Dodatkowo wykonane zostaną trójwymiarowe modele odzwierciedlające obszary o zróżnicowanych właściwościach rozchodzenia się fal ultradźwiękowych. W planowanych badaniach postawiono tezę, że zarówno wilgoć jak i geometria przekroju ma wpływ na przebieg fal ultradźwiękowych w elementach murowych i drewnianych.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2017/27/N/ST8/02399 z dnia 2018-07-26
Realisation period:
2018-07-26 - 2021-01-25
Project manager:
mgr inż. Monika Zielińska
Realised in:
Department of Technical Fundamentals of Architecture Design
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2019

2018

  • Non-Destructive Assessment of Masonry Pillars using Ultrasonic Tomography
    Publication

    In this paper, a condition assessment of masonry pillars is presented. Non-destructive tests were performed on an intact pillar as well as three pillars with internal inclusions in the form of a hole, a steel bar grouted by gypsum mortar, and a steel bar grouted by cement mortar. The inspection utilized ultrasonic stress waves and the reconstruction of the velocity distribution was performed by means of computed tomography. The...

    Full text available

seen 116 times