Determination of the degree of environmental contamination in Pomerania by wide spectrum of xenobiotics from the group of pesticides using the pollinating insects and honey - Project - Bridge of Knowledge

Search

Determination of the degree of environmental contamination in Pomerania by wide spectrum of xenobiotics from the group of pesticides using the pollinating insects and honey

W umiarkowanej strefie klimatycznej ok. 80-90% gatunków roślin zapylanych jest przez owady. Spośród wszystkich owadów zapylających największą rolę odgrywa pszczoła miodna. W ostatnich latach w Polsce i na terenie innych krajów Unii Europejskiej zauważa się zwiększoną śmiertelność rodzin pszczelich. Straty te obserwuje się szczególnie po zimowli tych rodzin w postaci spadłych pszczół na terenie pasieczyska. Jednym z powodów, oprócz błędów popełnionych przez pszczelarza w poprzednim sezonie wegetacji, jest nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin przez rolników. Innymi owadami zapylającymi, które także są narażone na szkodliwe działanie pestycydów są trzmiele. Mechanizm wnikania i oddziaływania na nie środków ochrony roślin nie jest jeszcze poznany. Dlatego opracowane nowe procedury pozwolą na zdobycie takiej wiedzy. Pszczoły miodne jak i ich produkty uważane są dobre wskaźniki skażenia środowiska. Owady te wylatując na pożytki, w celu zebrania nektaru, pyłku kwiatowego czy spadzi, są w stałym kontakcie z zanieczyszczeniami. Ksenobiotyki mogą akumulować się w organizmach pszczelich i/lub przedostawać się do produktów przez nie wytwarzanych. Wówczas tracą one swą jakość, właściwości i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, który jest ich konsumentem. Z tego względu prowadzone są badania miodu. W Polsce wykonuje się badania na zawartość wybranych pestycydów. Natomiast nie prowadzi się badań nad oznaczaniem pozostałości pestycydów w organizmach pszczelich oraz trzmieli. Badania dotyczące opracowania procedury oznaczania szerokiego spektrum pestycydów w organizmach pszczół, trzmieli oraz w miodzie podjęte są przede wszystkim w celu poszerzenia wiedzy na temat przyczyn masowego wymierania pszczół oraz trzmieli (szczególnie na terenie Pomorza). Dzięki otrzymanym wynikom będzie można określić wpływ i korelacje oznaczanych pestycydów na organizmy pszczele oraz wytwarzany przez nie miód. Uzyskane wyniki pozwolą również na stworzenie mapy skażenia środowiska woj. pomorskiego pestycydami, która będzie mogła stanowić podstawę do monitorowania problemu związanego z nadmiernym lub niewłaściwym stosowaniem pestycydów na danym obszarze. Należy zwrócić uwagę, iż pszczoły i trzmiele nie posiadają ustalonych normatywnych najwyższych dopuszczalnych wartości pozostałości pestycydów, które mogą się w nich znajdować bez zaobserwowania negatywnego efektu. Dlatego uzyskane wyniki będą mogły stanowić podstawę do wyznaczenia w przyszłości takich parametrów.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Realised in:
Department of Analytical Chemistry
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 127 times