Określenie stopnia skażenia środowiska województwa pomorskiego pestycydami z wykorzystaniem owadów zapylających i miodu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określenie stopnia skażenia środowiska województwa pomorskiego pestycydami z wykorzystaniem owadów zapylających i miodu

W umiarkowanej strefie klimatycznej ok. 80-90% gatunków roślin zapylanych jest przez owady. Spośród wszystkich owadów zapylających największą rolę odgrywa pszczoła miodna. W ostatnich latach w Polsce i na terenie innych krajów Unii Europejskiej zauważa się zwiększoną śmiertelność rodzin pszczelich. Straty te obserwuje się szczególnie po zimowli tych rodzin w postaci spadłych pszczół na terenie pasieczyska. Jednym z powodów, oprócz błędów popełnionych przez pszczelarza w poprzednim sezonie wegetacji, jest nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin przez rolników. Innymi owadami zapylającymi, które także są narażone na szkodliwe działanie pestycydów są trzmiele. Mechanizm wnikania i oddziaływania na nie środków ochrony roślin nie jest jeszcze poznany. Dlatego opracowane nowe procedury pozwolą na zdobycie takiej wiedzy. Pszczoły miodne jak i ich produkty uważane są dobre wskaźniki skażenia środowiska. Owady te wylatując na pożytki, w celu zebrania nektaru, pyłku kwiatowego czy spadzi, są w stałym kontakcie z zanieczyszczeniami. Ksenobiotyki mogą akumulować się w organizmach pszczelich i/lub przedostawać się do produktów przez nie wytwarzanych. Wówczas tracą one swą jakość, właściwości i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, który jest ich konsumentem. Z tego względu prowadzone są badania miodu. W Polsce wykonuje się badania na zawartość wybranych pestycydów. Natomiast nie prowadzi się badań nad oznaczaniem pozostałości pestycydów w organizmach pszczelich oraz trzmieli. Badania dotyczące opracowania procedury oznaczania szerokiego spektrum pestycydów w organizmach pszczół, trzmieli oraz w miodzie podjęte są przede wszystkim w celu poszerzenia wiedzy na temat przyczyn masowego wymierania pszczół oraz trzmieli (szczególnie na terenie Pomorza). Dzięki otrzymanym wynikom będzie można określić wpływ i korelacje oznaczanych pestycydów na organizmy pszczele oraz wytwarzany przez nie miód. Uzyskane wyniki pozwolą również na stworzenie mapy skażenia środowiska woj. pomorskiego pestycydami, która będzie mogła stanowić podstawę do monitorowania problemu związanego z nadmiernym lub niewłaściwym stosowaniem pestycydów na danym obszarze. Należy zwrócić uwagę, iż pszczoły i trzmiele nie posiadają ustalonych normatywnych najwyższych dopuszczalnych wartości pozostałości pestycydów, które mogą się w nich znajdować bez zaobserwowania negatywnego efektu. Dlatego uzyskane wyniki będą mogły stanowić podstawę do wyznaczenia w przyszłości takich parametrów.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 120 razy