Wpływ bezhalogenowych związków zmniejszających palność na strukturę komórkową i współczynnik tłumienia naprężeń sztywnych bio-pianek poliuretanowych - Project - MOST Wiedzy

Search

Wpływ bezhalogenowych związków zmniejszających palność na strukturę komórkową i współczynnik tłumienia naprężeń sztywnych bio-pianek poliuretanowych

W ramach prezentowanego przedsięwzięcia naukowego zostaną opracowane i przebadanie nowe sztywne bio-pianki poliuretanowe pod katem wpływu poszczególnych antypirenów, zarówno ciekłych jak i stałych na proces spieniana, strukturę komórkową, jak również właściwości mechaniczne w tym współczynnik tłumienia naprężeń. Uzyskane wyniki umożliwią poznanie i opisanie procesu spienia nowych bio-pianek poliuretanowych modyfikowanych bezhalogenowymi związkami zmniejszającymi palność, jak również pozwolą na poszerzenie wiedzy na temat oddziaływania stosowanych napełniaczy na strukturę komórkową i właściwości mechaniczne modyfikowanych materiałów

Details

Project's funding:
MINIATURA
Realisation period:
2019-03-16 - 2020-03-15
Project manager:
dr hab. inż. Łukasz Piszczyk
Realised in:
Department of Polymers Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 23 times