Wpływ bezhalogenowych związków zmniejszających palność na strukturę komórkową i współczynnik tłumienia naprężeń sztywnych bio-pianek poliuretanowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ bezhalogenowych związków zmniejszających palność na strukturę komórkową i współczynnik tłumienia naprężeń sztywnych bio-pianek poliuretanowych

W ramach prezentowanego przedsięwzięcia naukowego zostaną opracowane i przebadanie nowe sztywne bio-pianki poliuretanowe pod katem wpływu poszczególnych antypirenów, zarówno ciekłych jak i stałych na proces spieniana, strukturę komórkową, jak również właściwości mechaniczne w tym współczynnik tłumienia naprężeń. Uzyskane wyniki umożliwią poznanie i opisanie procesu spienia nowych bio-pianek poliuretanowych modyfikowanych bezhalogenowymi związkami zmniejszającymi palność, jak również pozwolą na poszerzenie wiedzy na temat oddziaływania stosowanych napełniaczy na strukturę komórkową i właściwości mechaniczne modyfikowanych materiałów

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2019-03-16 - 2020-03-15
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Łukasz Piszczyk
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 127 razy