Requirement of conserved folding catalysts in the functionality of several essential proteins, metabolic pathways and key virulence factors. - Project - MOST Wiedzy

Search

Requirement of conserved folding catalysts in the functionality of several essential proteins, metabolic pathways and key virulence factors.

Mechanizm leżący u podstaw fałdowania białek oraz odpowiedź na niepoprawne zwijanie białek mają wspólne szlaki, które są niezbędne dla wszystkich organizmów. Zaburzenia w fałdowaniu białek są związane z wieloma chorobami, w tym z neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i choroby ekspansji poliglutaminowych. Fałdowanie białek in vivo często wymaga działania molekularnych chaperonów i białkowych katalizatorów fałdowania. Katalizatory fałdowania białek przyspieszają etapy ograniczające szybkość fałdowania i należą do dwóch rodzin: białkowych izomeraz disiarczkowych i izomeraz cis/trans peptydyloproliliwych (PPIaz). W modelowej bakterii Escherichia coli występuje sześć różnych PPIaz w cytoplazmie. Istnieje jednak znaczny brak wiedzy na temat funkcji in vivo większości cytoplazmatycznych PPIaz. Głównym celem naszych badań jest poznanie mechanizmu działania cytoplazmatycznych PPIaz oraz identyfikacja ich substratów. Wykorzystując doświadczenia typu „pull-down”, zidentyfikowaliśmy niektóre z substratów. W niniejszym projekcie zbadamy, czy powyższe substraty wymagają aktywności PPIazowej specyficznej PPIazy. Na podstawie tych badań zostanie zmierzone, za pomocą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego, powinowactwo wiązania substrat-PPIaza oraz specyficznych peptydów, uzyskanych z substratu, z jego PPIazą-partnerem. Jednocześnie stwierdzono, że szczepy pozbawione wszystkich 6PPIaz akumulują wiele białek w formie agregatów, co zaobserwowaliśmy poprzez technikę obrazowania fluorescencyjnego i 2-D elektroforezę żelową. W celu głębszego zrozumienia struktury i funkcji określonych PPIaz zostały skonstruowane szczepy, które posiadają epitop FLAG dołączony do końca C-terminalnego każdego z dzikiego typu genu ppi na chromosomie oraz ich pochodne z pojedynczymi substytucjami aminokwasowymi w przypuszczalnym miejscu aktywnym. Otrzymane konstrukty zostaną użyte do identyfikacji kluczowych reszt aminokwasowych, które są istotne dla funkcji PPIaz. Ponieważ PPIazy E. coli i ich odpowiedniki w komórkach ludzkich wykazują podobieństwa na kilku poziomach, badania rodziny immunofilin są fundamentalne i ważne, gdyż białka te są naturalnym celem poszukiwań nowych inhibitorów, które mogą mieć zastosowanie w leczeniu różnych chorób.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2017/25/B/NZ6/02021 z dnia 2018-01-03
Realisation period:
2018-01-03 - 2021-07-02
Project manager:
prof. dr Satish Raina
Team members:
Realised in:
Pracownia Genetyki Bakterii
Project's value:
1 315 084.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 5

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2021

Year 2020

Year 2019

seen 153 times