A practical approach to restoration in survivable IP/WDM mesh networks - Publication - MOST Wiedzy

Search

A practical approach to restoration in survivable IP/WDM mesh networks

Abstract

W pracy omówiono warstwową architekturę: IP na optycznej sieci transportowej (OTN). Węzły mają zintegrowaną funkcjonalność: rulerów IP i przełącznic optycznych (OXC). Dopuszcza się możliwość konwersji długości fal na ścieżkach optycznych. Autor rozważa zagadnienie znalezienia ścieżek optycznych o możliwie najniższym koszcie przy spełnieniu ograniczeń przepustowości, wymaganych strumieni zapotrzebowań i zabezpieczonych z góry na wypadek awarii pojedynczego łącza (węzła). Zaproponowano algorytmy heurystyczne oparte na znajdowaniu zespołów najkrótszych ścieżek węzłowo-rozłącznych i przedstawiono wyniki symulacji przykładowej sieci rozległej w Polsce.

Cite as

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Proceedings of the 10th Polish Teletraffic Symposium. PSRT. Cracow, 18-19 September 2003 strony 369 - 389
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Molisz W.: A practical approach to restoration in survivable IP/WDM mesh networks// Proceedings of the 10th Polish Teletraffic Symposium. PSRT. Cracow, 18-19 September 2003/ ed. A.R. Pach, K. Wajda Cracow: Electr. Eng. Fac. AGH, 2003, s.369-389
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags