Wojciech Molisz - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Contact

Publication showcase

 • Region protection/restoration scheme in survivable networks

  - Year 2005

  W artykule zaproponowano nowe podejście do zabezpieczania/odtwarzania obszarowego, gdzie scieżka zabezpieczająca chroni pewien obszar ścieżki aktywnej. Wykazano, że ta metoda utrzymuje zarówno czasy odtwarzania, jak i współczynnik wykorzystania zasobów w rozsądnych granicach. Ze względu na fakt, że zadanie znalezienia ścieżek aktywnych i ścieżek zabezpieczających jest NP-zupełne, autorzy stworzyli algorytm heurystyczny i pokazali,...

 • A new approach to provide the differentiated levels of network survivability under a double node failure

  - Year 2009

  W artykule zaproponowano klasową metodę ochrony strumieni ruchu w sieciach WDM zapewniającą szybkie odtwarzanie połączeń w sytuacji jednoczesnej awarii jej dwóch elementów. Szczególny nacisk położono na zagadnienie zapewnienia zróżnicowanych poziomów przeżywalności w celu ich lepszego dopasowania do zróżnicowanych wymagań użytkowników. Pokazano, że w celu zapenienia ochrony przed awarią dwóch elementów, wymagania dotyczące przepustowości...

  Full text to download in external service

 • Reliable routing and resource allocation scheme for hybrid RF/FSO networks

  - Year 2014

  Significant success of wireless networks in the last decade has changed the paradigms of communication networks design. In particular, the growing interest in wireless mesh networks (WMNs) is observed. WMNs offer an attractive alternative to conventional cable infrastructures, especially in urban areas, where the cost of new installations is almost prohibitive. Unfortunately, the performance of WMNs is often limited by the cluttered...

  Full text to download in external service

seen 579 times