Wojciech Molisz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Region protection/restoration scheme in survivable networks

  - 2005

  W artykule zaproponowano nowe podejście do zabezpieczania/odtwarzania obszarowego, gdzie scieżka zabezpieczająca chroni pewien obszar ścieżki aktywnej. Wykazano, że ta metoda utrzymuje zarówno czasy odtwarzania, jak i współczynnik wykorzystania zasobów w rozsądnych granicach. Ze względu na fakt, że zadanie znalezienia ścieżek aktywnych i ścieżek zabezpieczających jest NP-zupełne, autorzy stworzyli algorytm heurystyczny i pokazali,...

 • A new approach to provide the differentiated levels of network survivability under a double node failure

  - 2009

  W artykule zaproponowano klasową metodę ochrony strumieni ruchu w sieciach WDM zapewniającą szybkie odtwarzanie połączeń w sytuacji jednoczesnej awarii jej dwóch elementów. Szczególny nacisk położono na zagadnienie zapewnienia zróżnicowanych poziomów przeżywalności w celu ich lepszego dopasowania do zróżnicowanych wymagań użytkowników. Pokazano, że w celu zapenienia ochrony przed awarią dwóch elementów, wymagania dotyczące przepustowości...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Reliable routing and resource allocation scheme for hybrid RF/FSO networks

  - 2014

  Significant success of wireless networks in the last decade has changed the paradigms of communication networks design. In particular, the growing interest in wireless mesh networks (WMNs) is observed. WMNs offer an attractive alternative to conventional cable infrastructures, especially in urban areas, where the cost of new installations is almost prohibitive. Unfortunately, the performance of WMNs is often limited by the cluttered...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 207 razy