Katalog Osób

Filtry

wszystkich: 5698

wyczyść

 1. Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie. Prof. Jacek Namieśnik to specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Autor lub współautor blisko 700 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Prace znajdujące się w dorobku prof. Jacka Namieśnika cieszą...
 2. Ziemowit Suligowski prof. dr hab. inż.

 3. Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...
 4. Andrzej Tejchman-Konarzewski prof. dr hab. inż.

 5. Bożena Kostek prof. dr hab. inż.

 6. Adam Barylski prof. dr hab. inż.

 7. Kazimierz Darowicki prof. dr hab. inż.

 8. Żaneta Polkowska prof. dr hab. inż.

 9. Ryszard Katulski prof. dr hab. inż.

 10. Stanisław Czapp dr hab. inż.

 11. Piotr Jasiński dr hab. inż.

  Piotr Jasinski obtained MSc in electronics in 1992 from the Gdansk University of Technology (GUT), Poland. Working at GUT, he received PhD in 2000 and DSc in 2009. Between 2001 and 2004 Post Doctoral Fellow at Missouri University of Science and Technology, while between 2008 and 2010 an Assistant Research Professor. Currently is an Associate Professor at Gdansk University of Technology working in the field of electronics, biomedical...
 12. Dariusz Mikielewicz prof. dr hab. inż.

  Dariusz Mikielewicz – urodził się 6 lutego 1967 roku w Gdańsku, w 1985r. zdał pomyślnie egzaminy wstępne na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1990 roku na specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Zainteresowania pracą naukową skłoniły go do podjęcia badań na University of Manchester na wydziale mechanicznym i energetyki jądrowej (Mechanical and Nuclear Engineering Department)...
 13. Edward Szczerbicki prof. dr hab. inż.

 14. Kazimierz Jamroz dr hab. inż.

 15. Jacek Chróścielewski prof. dr hab. inż.

 16. Jacek Stefański dr hab. inż.

  Jacek Stefański ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (PG) w 1993 r. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, natomiast w 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) PG. W latach 2005–2009 był również zatrudniony w Instytucie Łączności, Państwowym...
 17. Zbigniew Cywiński prof. dr hab. inż.

 18. Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

 19. Robert Jankowski prof. dr hab. inż.

  Urodził się 26 grudnia 1968 r. w Gdyni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Konsulacie PRL w Benghazi, Libia (1987), student Politechniki Gdańskiej (studia magisterskie jednolite, 1987-1991 i 1992-1993), Uniwersytetu w Sheffield, Anglia (studia inżynierskie, 1991-1992), Uniwersytetu w Roskilde, Dania (kurs magisterski, 1993) oraz Uniwersytetu Tokijskiego, Japonia (studia doktoranckie, 1994-1997). Od początku pracy zawodowej...
 20. Jan Hupka prof. dr hab. inż.

 21. Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...
 22. Kazimierz Orłowski prof. dr hab. inż.

 23. Krzysztof Wilde prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Wilde (ur. 11 I 1966 r. w Gdańsku) – specjalista z zakresu mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki konstrukcji inżynierskich. Prowadził badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach infrastrukturalnych...
 24. Sławomir Kozieł dr inż.

 25. Henryk Krawczyk prof. dr hab. inż.

  Dyscyplina naukowa: informatyka Sprawował urząd rektora od 2008 do 2016. Urodził się 20 maja 1946 r. w Dybowie. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie informatyki. W latach 1969–1972 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. W 1972 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1976 r. uzyskał doktorat,...
 26. Krzysztof Nowicki dr inż.

 27. Maciej Niedostatkiewicz dr hab. inż.

 28. Hanna Obarska-Pempkowiak prof. dr hab. inż.

 29. Maria Gazda prof. dr hab. inż.

 30. Józef Kur prof. dr hab.

 31. Magdalena Gajewska dr hab. inż.

  Magdalena Gajewska (ur. 1.06.1968 r. w Gdańsku) ukończyła studia w 1993 roku na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.  Jest adiunktem w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Doktorat (2001) i habilitacja (2013) w dyscyplinie inżynierii środowiska.  W kadencji 2016–2020 pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Specjalizuję się w technologiach związanych z ekoinżynierią:...
 32. Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...
 33. Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Prof. nadzw. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski kieruje Katedrą Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 1987-2009 pracował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk techniczny w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i m.in. kierował Zakładem Inżynierii Jakości i Metrologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim...
 34. Piotr Konieczka prof. dr hab. inż.

 35. Jerzy Łabanowski dr hab. inż.

 36. Magdalena Rucka dr hab. inż.

 37. Jarosław Sadowski dr inż.

 38. Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

 39. Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...
 40. Marek Biziuk prof. dr hab. inż.

 41. Waldemar Wardencki prof. dr hab. inż.

 42. Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...
 43. Cezary Orłowski prof. dr hab. inż.

 44. Krzysztof Żółtowski dr hab. inż.

 45. Tomasz Klimczuk dr hab. inż.

 46. Michał Mrozowski prof. dr hab. inż.

 47. Janusz Datta prof. dr hab. inż.

 48. Jacek Rumiński dr hab. inż.

 49. Mikołaj Miśkiewicz dr inż.

 50. Adam Bolt dr hab. inż.

 • Podział alfabetyczny