Adiabatic Compressibilities of Divalent Transition-Metal Perchlorates and Chlorides in N,N-Dimethylacetamide and Dimethylsulfoxide - Publication - MOST Wiedzy

Search

Adiabatic Compressibilities of Divalent Transition-Metal Perchlorates and Chlorides in N,N-Dimethylacetamide and Dimethylsulfoxide

Abstract

Zmierzono prędkości rozchodzenia się dźwięku roztworów nadchloranów i chlorków manganu(II), kobaltu(II), niklu(II), miedzi(II) i cynku(II) w N,N-dimetyloacetamidzie i dimetylosulfotlenku w temperaturze 298.15 K. Obliczono ściśliwości adiabatyczne i pozorne ściśliwości adiabatyczne badanych roztworów. Przedyskutowano wpływ anionu i rodzaju rozpuszczalnika na uzyskane graniczne wartości pozornych ściśliwości adiabatycznych soli.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA no. 54, pages 745 - 751,
ISSN: 0021-9568
Language:
English
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Warmińska D., Płaczek A., Koziel H., Grzybkowski W.: Adiabatic Compressibilities of Divalent Transition-Metal Perchlorates and Chlorides in N,N-Dimethylacetamide and Dimethylsulfoxide// JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA. -Vol. 54, nr. no 3 (2009), s.745-751
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags