Aktualne zagadnienia stosowania kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej. Cz. II - Publication - MOST Wiedzy

Search

Aktualne zagadnienia stosowania kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej. Cz. II

Abstract

Przedstawiono specyficzne potrzeby nowych rozwiązań kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych oraz komór pompowni i uzbrojenia. Wykazano, że stwarzają one zarówno nowe możliwości, jak też zagrożenia oraz konieczność uwzględnienia szczególnych wymagań materiałowych oraz konstrukcyjnych. Podkeślono tematykę bezpiecznego posadowienia w podłożu gruntowym oraz dostosowanie przyjętych opcji do rzeczywistych warunków eksploatacji, w tym możliwości konkretnego eksploatatora.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Forum Eksploatatora pages 51 - 54,
ISSN: 1640-8624
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Suligowski Z., Bolt A.: Aktualne zagadnienia stosowania kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej. Cz. II// Forum Eksploatatora. -., nr. nr 6=27 (2006), s.51-54
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags