Aktualne zagadnienia stosowania kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej. Cz. II - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktualne zagadnienia stosowania kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej. Cz. II

Abstrakt

Przedstawiono specyficzne potrzeby nowych rozwiązań kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych oraz komór pompowni i uzbrojenia. Wykazano, że stwarzają one zarówno nowe możliwości, jak też zagrożenia oraz konieczność uwzględnienia szczególnych wymagań materiałowych oraz konstrukcyjnych. Podkeślono tematykę bezpiecznego posadowienia w podłożu gruntowym oraz dostosowanie przyjętych opcji do rzeczywistych warunków eksploatacji, w tym możliwości konkretnego eksploatatora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Forum Eksploatatora strony 51 - 54,
ISSN: 1640-8624
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z., Bolt A.: Aktualne zagadnienia stosowania kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej. Cz. II// Forum Eksploatatora. -., nr. nr 6=27 (2006), s.51-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi