Akustyczna analiza natężenia ruchu drogowego dla systemów zarządzania ruchem - Publication - MOST Wiedzy

Search

Akustyczna analiza natężenia ruchu drogowego dla systemów zarządzania ruchem

Abstract

W pracy przybliżono wybrane zagadnienia z dziedziny zarządzania transportem drogowym w Polsce i na świecie. W tym kontekście pzredstawiono potrzeby rynkowe, wymagania jak i możliwości w zakresie pozyskiwania informacji o aktualnym stanie sieci drogowych. Zaproponowano akustyczną metodę nadzorowania ruchu drogowego i jej możliwości w kontekście systemów zarządzania ruchem. Przedstawiono schemat akwizycji sygnału wraz z danymi odniesienia. Omówiono proces opracowywania bazy danych i metodykę procesów związanych z przetwarzaniem wstępnym sygnałów audio. Następnie przedstawiono proces selekcji parametrów użytych do detekcji obecności pojazdu. Wykryte zdarzenia poddawane były ocenie statystycznej związanej z odstępami między pojazdami (kryterium bezpiecznej odległości), a następnie przeprowadzono dokładniejszą klasyfikację. Przedstawiono metody klasyfikacji typów pojazdów na podstawie ich brzmienia, stosując podział na cztery typy pojazdów, zestawiając to z typowymi stosowanymi metodami klasyfikacji w systemach zarządzania ruchem. Dodatkowo przestawiono metodę oceny bezpieczeństwa ruchu związanej z przyczepnością pojazdu do nawierzchni drogi – poprzez akustyczne wykrywanie obecności wody i śniegu na jezdni.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Marciniuk K.: Akustyczna analiza natężenia ruchu drogowego dla systemów zarządzania ruchem// Postępy badań w inżynierii dźwięku i obrazu Nowe trendy i zastosowania technologii multimedialnych/ : , 2020, s.166-193
Sources of funding:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times

Recommended for you

Meta Tags