Apparent molar volumes of divalent transition metal chlorides and perchlorates in dimethyl sulfoxide solutions. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Apparent molar volumes of divalent transition metal chlorides and perchlorates in dimethyl sulfoxide solutions.

Abstract

Zmierzono gęstości roztworów nadchloranów i chlorków dwuwartościowych metali szeregu Mn(II)-Zn(II) w dimetylosulfotenku. Wyznaczone na drodze ekstrapolacji cząstkowe objętości molowe nadchloranów rozdzielono na udziały jonowe. Przeanalizowano wpływ pola ligandów na cząstkowe objętości molowe kationów. Przedstawiono związek między wartościami pozornych objętości molowych a stanami koordynacyjnymi soli w DMSO.

Details

Category:
Magazine publication
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS no. 105, pages 93 - 104,
ISSN: 0167-7322
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Bobicz D., Grzybkowski W., Lewandowski A.: Apparent molar volumes of divalent transition metal chlorides and perchlorates in dimethyl sulfoxide solutions. // JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -Vol. 105., nr. 1 (2003), s.93-104
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags