Apparent molar volumes of divalent transition metal chlorides and perchlorates in dimethyl sulfoxide solutions. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Apparent molar volumes of divalent transition metal chlorides and perchlorates in dimethyl sulfoxide solutions.

Abstrakt

Zmierzono gęstości roztworów nadchloranów i chlorków dwuwartościowych metali szeregu Mn(II)-Zn(II) w dimetylosulfotenku. Wyznaczone na drodze ekstrapolacji cząstkowe objętości molowe nadchloranów rozdzielono na udziały jonowe. Przeanalizowano wpływ pola ligandów na cząstkowe objętości molowe kationów. Przedstawiono związek między wartościami pozornych objętości molowych a stanami koordynacyjnymi soli w DMSO.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS nr 105, strony 93 - 104,
ISSN: 0167-7322
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bobicz D., Grzybkowski W., Lewandowski A.: Apparent molar volumes of divalent transition metal chlorides and perchlorates in dimethyl sulfoxide solutions. // JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -Vol. 105., nr. 1 (2003), s.93-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi