Assessment with mechanical Barkhausen effect of residual stress in grain oriented polycrystalline 3% Si-Fe sheet - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Assessment with mechanical Barkhausen effect of residual stress in grain oriented polycrystalline 3% Si-Fe sheet

Abstract

W tym artykule zostały opisane badania naprężeń resztkowych w blachach wykonanych z 3% si-fe o zorientowanym ziarnie za pomocą mechanicznego efektu barkhausena (mebn). badano blachy o 3 różnych orientacjach ziaren względem głównej osi próbki: 0, 45, 90 stopni. badania mebn przeprowadzano wzbudzając drgania skrętne oraz drgania gięte. zmierzone maksima obwiedni napięcia skutecznego mebn znajdują się dla badanych próbek w regionie naprężeń ściskających, co oznacza, że w blachach występują naprężenia rozciągające w kierunku orientacji ziaren.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS no. 48, pages 1405 - 1408,
ISSN: 0018-9464
Language:
English
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Augustyniak B., Maciakowski P., Piotrowski L., Chmielewski M.: Assessment with mechanical Barkhausen effect of residual stress in grain oriented polycrystalline 3% Si-Fe sheet// IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. -Vol. 48, nr. No. 4 (2011), s.1405-1408
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 94 times

Recommended for you

Meta Tags