Automatyzacja procesu pozyskiwania wiedzy dla systemów ekspertowych.**2003,187 s. 24 rys. 7 tab. bibliogr. 248 poz. Rozprawa doktorska (2003.12.02) PG, Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Aytomatyki. Promotor: Prof. dr. hab. M. Białko - Publication - MOST Wiedzy

Search

Automatyzacja procesu pozyskiwania wiedzy dla systemów ekspertowych.**2003,187 s. 24 rys. 7 tab. bibliogr. 248 poz. Rozprawa doktorska (2003.12.02) PG, Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Aytomatyki. Promotor: Prof. dr. hab. M. Białko

Abstract

Podczs tworzenia systemow ekspertowych występuje problem pozyskania wiedzy zdanej dziedziny. Duże korzyści daje zastosowanie szkieletowych systemów eks-pertowych z wbudowanym modulem automatycznego pozyskiwania wiedzy z istnie-jacych baz danych. Zbudowano i opisano w pracy system CLIPS-XT posiadajacyoryginalne moduły: indukcyjnego wydobywania wiedzy z baz danych za pomocą generowania drzew decyzyjnych i ich konwersji na reguły produkcji, interfe

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags