Badania oscylatorów z nitrobenzenową i nitrometanową membraną ciekłą, zawierających kationowy surfaktant bromek heksadecylotrimetyloamonio-wy. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Badania oscylatorów z nitrobenzenową i nitrometanową membraną ciekłą, zawierających kationowy surfaktant bromek heksadecylotrimetyloamonio-wy.

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2005
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags