Badania oscylatorów z nitrobenzenową i nitrometanową membraną ciekłą, zawierających kationowy surfaktant bromek heksadecylotrimetyloamonio-wy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania oscylatorów z nitrobenzenową i nitrometanową membraną ciekłą, zawierających kationowy surfaktant bromek heksadecylotrimetyloamonio-wy.

Abstrakt

.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi