Wielofazowe oscylatory z kationowym surfaktantem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielofazowe oscylatory z kationowym surfaktantem

Abstrakt

Przedstawiono mechanizmy oscylacji różnicy potencjału elektrycznego między fazami wodnymi i trójfazowego oscylatora z nitrobenzenową membraną ciekłą oraz czerofazowego oscylatora z nitrometanową membraną ciekłą. Oba oscylatory w warunkach początkowych zawierały kationowy surfaktant w fazie wodnej donorowej. Omówino procesy zachodzące w kolejnych etapach mechanizmu. Wykazano, że oscylacje są spowodowane procesami adsorpcji i desorpcji surfaktantu oraz pary jonowej z anionem pikrynianowym na granicy faza akceptorowa/membrana ciekła. Mechanizmy zostały potwierdzone modelowaniem procesów oscylacyjnym. Układ czerofazowy, w którym oscylacje zachodzą w dwóch fazach można uważać jako dwa sprzężone oscylatory. Taka sytacja może występować w przypadku transmisji pobudzeń w komórkach organizmów żywych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr Nr 6 spec., strony 232 - 233,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M.: Wielofazowe oscylatory z kationowym surfaktantem// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. Nr 6 spec.., (2006), s.232-233
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi