Mechanism of a Four-Phase Liquid Membrane Oscillator Containing Hexadecyltrimethylammonium Bromide - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanism of a Four-Phase Liquid Membrane Oscillator Containing Hexadecyltrimethylammonium Bromide

Abstrakt

Badano zachowanie nitrometanowego oscylatora z membraną ciekłą zawierającego kationowy surfaktant. Początkowo układ składał się z trzech faz: wodnej donorowej zawierającej surfaktant i etanol, membrany ciekłej (kwas pikrynowy w nitrometanie) oraz fazy wodnej akceptorowej zawierającej sacharozę. Podczas procesu oscylacyjnego wytwarzała się nowa fazą X między membraną ciekłą, a fazą akceptorową. Stwierdzono oscylacje różnicy potencjału elektrycznego między fazami wodnymi są generowane na granicach. membrana ciekła/faza x(m/x) oraz faza x ciekła/faza akceptorowa (x/a). Zaproponowano pięć etapów mechanizmu oscylacji oraz procesy zachodzące w tych etapach. Stwierdzono, że procesy adsorpcji i desorpcji na granicach m/x i x/a surfaktantu i pary jonowej z anionem pikrynowym są odpowiedzialne za obserwowane oscylacje. Mechanizm został zweryfikowany za pomocą numerycznej symulacji

Cytowania

  • 8

    CrossRef

  • 1 1

    Web of Science

  • 1 2

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A nr 110, strony 7286 - 7292,
ISSN: 1089-5639
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Czaplicka I., Nagy B.: Mechanism of a Four-Phase Liquid Membrane Oscillator Containing Hexadecyltrimethylammonium Bromide// JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A. -Vol. 110., (2006), s.7286-7292
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1021/jp057349z
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi