Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych

Abstract

W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dopuszczalnej dla żywych organizmów, w szczególności dla człowieka. Zaproponowano nowe podejście do bezprzewodowego przesyłu mocy wykorzystujące wirujące pole elektromagnetyczne, dzięki któremu eliminuje się część wad i ograniczeń związanych z dotychczas stosowanymi metodami przesyłu. Podano szczegóły konstrukcji i wyniki pomiarów modelowego systemu zasilania, w którym osiągnięto przesył mocy w wielkości do 150 mW na odległość do 20 cm.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XIII Krajowa Konferencja Elektroniki : materiały konferencyjne strony 475 - 480
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Blakiewicz G.: Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych// XIII Krajowa Konferencja Elektroniki : materiały konferencyjne/ ed. Włodzimierz Janke Koszalin: PTETiS Oddział Gdańsk, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2014, s.475-480
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags