Bezstykowe zasilanie pojazdu elektrycznego w warunkach zmiennego sprzężenia magnetycznego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Bezstykowe zasilanie pojazdu elektrycznego w warunkach zmiennego sprzężenia magnetycznego

Abstract

Bezstykowe zasilanie energią elektryczną poprzez dużą szczelinę powietrzną staje się atrakcyjną alternatywą dla rozwiązań klasycznych, zwłaszcza w przypadku budowy bezobsługowych (automatycznych) stacji doładowujących baterie akumulatorów (superkondensatorów) pojazdu oraz dla zasilania odbiornika ruchomego, na drodze indukcyjnej, w trakcie jego ruchu. Współczesne społeczeństwo spodziewa się znacznej poprawy warunków środowiskowych, przy upowszechnieniu pojazdów trakcyjnych z napędem elektrycznym. Pojazdy z autonomicznymi źródłami energii elektrycznej mają też oczekiwaną cechę - nie są związane w czasie wykonywania pracy trakcyjnej z siecią trakcyjną i mogą poruszać się w dowolnym obszarze drogowym. Uzupełnianie energii w czasie postoju, szczególnie roboczego - na przystanku, znacząco poprawi parametry eksploatacyjne autonomicznych elektrycznych pojazdów trakcyjnych.W artykule przeanalizowano wybrane aspekty działania bezstykowego systemu przesyłu energii elektrycznej (BSPEE). Przyjęto model jak dla transformatora powietrznego. W analizowanym charakterze pracy jest to układ niestacjonarny. Wynika to ze zmian współczynnika sprzężenia magnetycznego będących np. następstwem przemieszczania się uzwojenia pierwotnego względem wtórnego. Wyprowadzono szereg zależności o charakterze ogólnym, dla wybranych konfiguracji połączeń pojemności przyłączanych do uzwojeń, przy założeniu, że napięcie zasilające jest sinusoidalne. Uzyskane wyniki umożliwiają dobór elementów składowych BSPEE w fazie jego projektowania. Otrzymane wnioski wykorzystano do budowy symulacyjnego modelu układu przy zasilaniu przekształtnikowym. Wskazano obszar pracy układu bezstykowego przesyłu energii elektrycznej zapewniający dużą wartość przesyłanej mocy przy wysokiej sprawności energetycznej oraz małych odkształceniach prądu od przebiegu sinusoidalnego. Następnie zaproponowano układ regulacji częstotliwości napięcia wyjściowego falownika zasilającego. Do pracy układu regulacji niezbędny jest tylko pomiar prądu strony pierwotnej układu. Dla wybranej struktury określono stabilność. Podsumowanie stanowi eksperymentalna weryfikacja przeprowadzonych obliczeń i symulacji.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 4 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Czasopismo Techniczne no. R. 106, pages 87 - 99,
ISSN: 0011-4561
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Judek S., Karwowski K.: Bezstykowe zasilanie pojazdu elektrycznego w warunkach zmiennego sprzężenia magnetycznego// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 106., nr. zesz. 15 (2009), s.87-99
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 68 times

Recommended for you

Meta Tags