Biomasa w szwedzkim systemem energetycznym. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Biomasa w szwedzkim systemem energetycznym.

Abstract

Artkuł omawia wykorzystanie biomasy w Szwecji do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dominującym nośnikiem energii pierwotnej jest ropa naftowa i produkty jej przeróbki. W roku 2000 jej udział wyniósł 33% natomiast udział biomasy wynosił około 15%. Biomasa jest głównie wykorzystywana w przemyśle leśnym (67%) oraz w ciepłownictwie (21%). Przedstawiono politykę energetyczną w Szwecji, która charakteryzuje się m. innymi wprowadzeniem tzw. podatków energetycznych na paliwa kopalne i energię elektryczną.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Wichowski R.: Biomasa w szwedzkim systemem energetycznym.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 82 times

Recommended for you

Meta Tags