Biotransformation of abused synthetic cannabinoids, JWH-018 and JWH-073, by human cytochromes P450 and UDP-glucuronosyltransferases - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Biotransformation of abused synthetic cannabinoids, JWH-018 and JWH-073, by human cytochromes P450 and UDP-glucuronosyltransferases

Abstract

Związki oznaczone symbolami JWH-018 i JWH-073 są syntetycznymi pochodnymi kanabinoidów, obecnymi w preparatach o działaniu psychoaktywnym (K2/Spice). Wcześniejsze badań wykazały, że u osób przyjmujących tzw. ''legalną marihuanę'', głównymi produktami biotransformacji obecnymi w moczu były hydroksylowe pochodne obu związków, jak również ich glukuronidy. W związku z tym celem prowadzonych badań było określenie roli poszczególnych izoenzymów CYP i UGT oraz aktywności ludzkich mikrosomów jelita i wątroby w metabolizmie związków. Określono, że CYP2C9 i 2C19 były odpowiedzialne za hydroksylowanie JWH-018 i JWH-073, a następnie, że te produkty były sprzęgane z kwasem glukuronowym, katalizowane przez UGT1A1, 1A3, 1A9, 1A10 i 2B7. Poznanie mechanizmów biotransformacji K2 jest niezbędne dla przyszłych badań farmakokinetycznych i farmakogenetycznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Other
Type:
supllement, wydanie specjalne, dodatek
Published in:
DRUG METABOLISM REVIEWS no. 43,
ISSN: 0360-2532
Title of issue:
Drug Metabolism Reviews.
Language:
English
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Radominska-Pandya A., Chimalakonda K., Bratton S., Fedejko-Kap B., Le V., Yiew K., Moran C., James L., Moran J.:Biotransformation of abused synthetic cannabinoids, JWH-018 and JWH-073, by human cytochromes P450 and UDP-glucuronosyltransferases//.-Vol. 43,nr. S2(2011),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 35 times

Recommended for you

Meta Tags