''Computing with words'' concept applied to musical instrument recognition. W: [CD-ROM] International Symposium of Musical Acoustics. ISMA MEXICO CITY. Mexico City, 9-13 December 2002. Mexico City: Escuela Nacional de Musica UNAM**2002, 8 s. 3 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz. Automatyczne rozpoznawanie klas instrumentów muzycznych w oparciu o wyraże- nia opisujące barwę dźwięku. - Publication - MOST Wiedzy

Search

''Computing with words'' concept applied to musical instrument recognition. W: [CD-ROM] International Symposium of Musical Acoustics. ISMA MEXICO CITY. Mexico City, 9-13 December 2002. Mexico City: Escuela Nacional de Musica UNAM**2002, 8 s. 3 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz. Automatyczne rozpoznawanie klas instrumentów muzycznych w oparciu o wyraże- nia opisujące barwę dźwięku.

Abstract

W referacie przedstawiono nowy sposób automatycznego przetwarzania danychmuzycznych w oparciu o paradygmat zaproponowany przez L. Zadeha. Pozwala tona automatyczne rozpoznawanie klas instrumentów muzycznych wykorzystując o-pis słowny barwy dźwięku. Przedstawiono system realizujący automatyczną kla-syfikację instrumentów muzycznych oparty o metodę zbiorów przybliżonych ilogikę rozmytą.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
publikacje elektroniczne
Language:
English
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags