Decyzje optymalne z Solverem - Publication - MOST Wiedzy

Search

Decyzje optymalne z Solverem

Abstract

Na rynku można odnaleźć wiele podręczników pomocnych w rozwijaniu kompetencji związanych z posługiwaniem się arkuszem kalkulacyjnym w praktyce menedżerskiej. Niewiele jest natomiast pozycji literaturowych pokazujących możliwości wykorzystania MS Solver do wspomagania decyzji. Niniejsza książka ma za zadanie wypełnić tę lukę. Jej celem jest przedstawienie możliwości dodatku Solver w procesie podejmowania decyzji optymalnych. Intencją Autorki było stworzenie podręcznika dla osób zainteresowanych samodzielną nauką pracy z MS Excel Solver. Niniejsze opracowanie składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne podstawy wprowadzające do zagadnień podejmowania decyzji optymalnych. Przedstawiono w nim podstawowe pojęcia z tego zakresu, omówiono czym jest proces rozwiązywania problemów decyzyjnych ze szczególnym rozróżnieniem pomiędzy rozwiązywaniem problemów decyzyjnych a ich podejmowaniem. Drugi rozdział został dedykowany przedstawieniu funkcjonalności dodatku Solver wraz z omówieniem opcji ustawień i metod rozwiązań dostępnych w programie oraz raportów wyników, wrażliwości i granic. Na tak przygotowanej podbudowie teoretycznej w dalszej części rozdziału zaprezentowano praktyczne rozwiązanie krok po kroku prostego zadania decyzyjnego. Takie podejście przygotowuje Czytelnika do treści zawartych w rozdziale trzecim. Przedstawiono tutaj różnorodne i znacznie bardziej złożone problemy decyzyjne. Dobór przykładów ma na celu pokazanie potencjału Solvera.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Baj-Rogowska A.: Decyzje optymalne z Solverem. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2020.68 s. ISBN 978-83-7348-812-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 93 times

Recommended for you

Meta Tags