Demegnetyzacja składowej poprzecznej otwartego układu ferromagnetycznego. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Demegnetyzacja składowej poprzecznej otwartego układu ferromagnetycznego.

Abstract

Duże obiekty ferromagnetyczne, jakimi są okręty, ulegają namagnesowaniu stałemu w procesie produkcyjnym, w wyniku prac remontowych czy też w czasie dłuższego postoju w porcie. Celem przedstawionych w pracy obliczeń jest zbadanie czy istnieje możliwość zbudowania energetycznie rozsądnego układu wzbudzenia, który pozwoli na wytworzenie w obiekcie ferromagnetycznym pola o indukcji magnetycznej rzędu 100 mT. Analizę numeryczną rozkładu pola magnetycznego przeprowadzono w programie OPERA 3D.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
IC-SPECTO 2003 XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1 strony 91 - 94
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M., Młyński A.: Demegnetyzacja składowej poprzecznej otwartego układu ferromagnetycznego.// IC-SPECTO 2003 XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1 / Gliwice: P.Śl., 2003, s.91-94
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7 times

Recommended for you

Meta Tags