Dynamics of surface floating objects - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Dynamics of surface floating objects

Abstract

Prezentowana praca stanowi wstępne rozeznanie w dziedzinie badań dynamiki konstrukcji pływających z zastosowaniem teorii procesu dyfuzji. W pracy rozpatrywane są modele fizyczne jednostek wielokadłubowych oraz modele matematyczne. Spośród modeli jednostek wielokadłubowych wyróżnia się modele deterministyczne oraz modele stochastyczne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Vibrations in physical systems. Vol. 22 strony 203 - 208
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Królicka A., Rumianowski A., Trębacki K.: Dynamics of surface floating objects// Vibrations in physical systems. Vol. 22/ ed. eds: C. Cempel, J. Stefaniak. Poznań: Agencja Reklamowa COMPRINT, 2006, s.203-208
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 105 times

Recommended for you

Meta Tags