Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły - Publication - MOST Wiedzy

Search

Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły

Abstract

Omówiono przeobrażenia historyczne układu hydrologicznego delty Wisły od Cypla Mątowskiego do kolejnych ujść: pierwotnie naturalnego w Wisłoujściu później w Gdańsku - Nowym Porcie, naturalnego w Gdańsku Górkach z 1840 r. oraz sztucznego w Gdańsku - Świbnie z 1895 r. Zaprezentowano budowle hydrotechniczne w Białej Górze, Piekle (relikt), Gdańskiej Głowie, Gdańsku-Przegalinie oraz przepompownie i przepusty wałowe na Nizinie Walichnowskiej. Wykazano związki tych obiektów z realizacją pierwszego trwałego mostu drogowo-kolejowego przez Wisłę w Tczewie w latach 1844-1857, drugiego mostu kolejowego z 1891 oraz późniejszymi przebudowami. Zaproponowano rozpoczęcie procedury wpisu tego zespołu zabytków techniki na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych : VII konferencja naukowo-techniczna REW-INŻ'2006, Kraków, 31 maja - 2 czerwca 2006. Tom 2 strony 7 - 18
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Affelt W.: Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły// Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych : VII konferencja naukowo-techniczna REW-INŻ'2006, Kraków, 31 maja - 2 czerwca 2006. Tom 2/ ed. komit. red. wydaw.: Zbigniew Janowski, Jan Szpak, Krzysztof Chudyba ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Budownictwa ; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Krakowie ; Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictw Kraków: Wydz. Inż. Ląd. Politech. Krak., 2006, s.7-18
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 18 times

Recommended for you

Meta Tags