Ekspertyza techniczna w sprawie uszkodzeń nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 434, odcinek Śrem-Rawicz - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Ekspertyza techniczna w sprawie uszkodzeń nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 434, odcinek Śrem-Rawicz

Abstract

Ze względu na postępujący proces degradacji nawierzchni (warstwy ścieralnej) drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku Śrem-Rawicz Wykonawca przebudowy drogi zwrócił się do Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej o ustalenie mechanizmu i przyczyn zniszczenia nawierzchni. W ramach prowadzonych prac wykonano analizę następujących zagadnień: 1. Ocena zgodności prac z projektem i dokumentacją kontraktu. 2. Ocena stabilności wbudowanej warstwy ścieralnej SMA. 3. Ocena stabilności warstwy wiążącej. 4. Ocena sczepności międzywarstwowej na granicy warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej. 5. Skuteczność skropienia międzywarstwowego, ilość, migracja asfaltu. 6. Mechanizm zniszczenia. Wykonane badania i analizy objęły: A. Prace studialne. B. Prace terenowe. C. Prace laboratoryjne (badania stabilności warstwy ścieralnej, skład mieszanki mineralno-asfaltowej, ocena sczepności międzywarstwowej), D. Prace analityczne (symulacje numeryczne zachowania się warstwy ścieralnej i sczepności charakteryzowanej parametrami z badań laboratoryjnych, ustalenie przyczyny zniszczenia, ocena mechanizmu zniszczenia).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Other
Type:
ekspertyza
Language:
Polish
Publication year:
2015
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 106 times

Recommended for you

Meta Tags