FE analysis of strain localization in concrete in elasto-plasticity and damage mechanics with non-local softening - Publication - MOST Wiedzy

Search

FE analysis of strain localization in concrete in elasto-plasticity and damage mechanics with non-local softening

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych zjawiska lokalizacji odkształceń w betonie wykonanaych przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES). Do opisu betonu wykorzystano dwa prawa materiałowe zdefiniowane w ramach teorii plastyczności (kryterium Druckera-Pragera w ściskaniu i warunek Rankine'a w rozciąganiu) oraz mechaniki uszkodzeń w sformułowaniu odkształceniowym. Dla poprawnego opisu lokalizacji (regularyzacji problemu brzegowego), oba prawa w obszarze osłabienia rozszerzono o podejście nielokalne typu całkowego. Wykonano symulacje próbek betonowych rozciąganych i zginanych. Zbadano wpływ długości charakterystycznej mikrostruktury na otrzymane krzywe siła - przemieszczenie oraz szerokość strefy lokalizacji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
TASK Quarterly no. 10, pages 353 - 375,
ISSN: 1428-6394
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Bobiński J.: FE analysis of strain localization in concrete in elasto-plasticity and damage mechanics with non-local softening// TASK Quarterly. -Vol. 10., nr. nr 4 (2006), s.353-375
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags