FERMENTACJA METANOWA MODELOWEGO WSADU KOMUNALNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH - Publication - MOST Wiedzy

Search

FERMENTACJA METANOWA MODELOWEGO WSADU KOMUNALNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH

Abstract

Fermentacja metanowa frakcji organicznej odpadów komunalnych pozwala na efektywny odzysk węgla z odpadów. Procesem beztlenowym jest zasadniczo fermentacja metanowa mezofilowa, jak i termofilowa, jednakże w procesie fermentacji termofilowej redukcja związków organicznych, niszczenie patogenów oraz produkcja biogazu zachodzi z większą wydajnością. Odpady komunalne charakteryzują się wysoką heterogenicznością składu, co może przyczyniać się do zakłócenia procesów biologicznych. Istotnym kryterium doboru technologii odzysku biofrakcji jest bilans jakościowy oraz skład surowcowy przetwarzanych odpadów komunalnych. W omawianej pracy na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych skomponowano wsad modelowy do bioreaktorów zapewniający powtarzalność poszczególnych doświadczeń fermentacji metanowej, z minimalizacją obecności substancji mogących inhibować proces.

Full text

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Śniadecka N., Głogowska A., Korkosz A., Tonderski A., Hupka J.: FERMENTACJA METANOWA MODELOWEGO WSADU KOMUNALNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH// X Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie/ : , 2016, s.65-68
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 58 times

Recommended for you

Meta Tags