Globalne społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy - Publication - MOST Wiedzy

Search

Globalne społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy

Abstract

Proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego dzięki internetowi trwa nieprzerwanie od lat. Społeczeństwo oparte o informacje i wiedzę jest faktem nie- podważalnym. Istnieje tylko problem określenia jego stopnia rozwoju.

Cite as

Keywords

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Wiedza światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. strony 363 - 369
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Meta Tags