Hybrid Monte-Carlo simulations of fluorescence anisotropy decayin three-component donor-mediator-acceptor systems in the presenceof energy transfer - Publication - MOST Wiedzy

Search

Hybrid Monte-Carlo simulations of fluorescence anisotropy decayin three-component donor-mediator-acceptor systems in the presenceof energy transfer

Abstract

W pracy przedstawiono nowy hybrydowy algorytm symulacji Monte-Carlo układu trójskładnikowego donor-mediator-akceptor. Działanie algorytmu zilustrowano na przykładzie zaników anizotropii emisji fluorescencji powyższego układu. Porównano wyniki hybrydowej symulacji Monte-Carlo z wynikami klasycznej metody ''step by step''. Stwierdzono bardzo dobrą zgodność wyników obu symulacji, przy czym algorytm hybrydowy wymaga znacznie krótszego czasu obliczeń.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
CHEMICAL PHYSICS LETTERS no. 467, pages 435 - 438,
ISSN: 0009-2614
Language:
English
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Kułak L.: Hybrid Monte-Carlo simulations of fluorescence anisotropy decayin three-component donor-mediator-acceptor systems in the presenceof energy transfer// CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -Vol. 467, (2009), s.435-438
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags